Nie zyam samotnie (Polish Edition)

Nie żyłam samotnie - Mira Zimińska-Sygietyńska Lush life in pre WWII Warsaw and hard times during the communism. A wonderful autobiographical account by a great cabaret actress.